fbpx

Integritetspolicy

Våra kunders integritet är en av de viktigaste pelarna i MegaSport Lda. Politik.

Enheten som ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter är:

MegaSport, Lda.

Kunder bör läsa denna policy innan de skickar personuppgifter. Med personuppgifter avses all insamlad och registrerad information som identifierar någon personligen (t.ex. namn, adress, kontakter osv.).
Kunder bör intyga att barn under 18 år inte skickar några personuppgifter till oss utan deras tillstånd.

Inom ramen för denna policy, MegaSport Lda. lovar att:

 • Förklara syftet och behandlingen av eventuella personuppgifter som begärs;
 • Använd endast personuppgifter för de syften som nämns i denna policy;
 • Begär endast de personuppgifter som är nödvändiga och vidta åtgärder för att hålla sådan information uppdaterad;
 • Behåll personuppgifter under den tid som krävs för behandling i enlighet med lokal lagstiftning;
 • Gör klienter / arbetssökande tillgängliga för att få tillgång till, ändra, korrigera eller radera deras personuppgifter;
 • Behåll personuppgifterna som tillhandahålls oss konfidentiellt och säkert, förutom om vi annars är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter till följd av en rättslig ordning.

 

OMFATTNING

MegaSports sekretesspolicy gäller för följande fall:

 1. MegaSport Lda. Webbplats;
 2. Behandling av data som tillhandahålls av följande kontakt upprättad för programbokningar, hyresreservationer eller begärda tjänster;
 3. E-postmeddelanden.


1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som kund hos MegaSport Lda. Kan dina personuppgifter och / eller personuppgifter för familjemedlemmar begäras för olika ändamål, mer specifikt:

 1. Kontakter: namn, nationalitet, telefonnummer, e-post, adress etc;
 2. Födelsedatum;
 3. Höjd;
 4. Kreditkortsuppgifter;
 5. Datum för ankomst till och avgång från våra program;
 6. Information om barn: namn, födelsedatum, ålder, e-post;
 7. Möjliga kundkommentarer under eller efter avslutat program eller hyra med Megasport.

 

2. MÅL FÖR ATT FRÅGA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter begärs med följande mål:

 1. Hantering av programbokning och cykeluthyrning av kunder;
 2. Förbättring av de tjänster vi tillhandahåller i våra program, tjänster och cykeluthyrning för att förstå kundernas behov och förväntningar;
 3. Anpassning av våra tjänster;
 4. Skicka kampanjer och nyheter. Kunder kan avbryta sin prenumeration via e-post.

 

3. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

MegaSport, Lda. kan dela personuppgifter om kunder med:

 1. Inom ramen för vår verksamhet kan vi använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla vissa tjänster. Ibland innebär tillhandahållandet av dessa tjänster tillgång från dessa enheter till kundernas personuppgifter;
 2. Megasport fortsätter inte med sammankopplingen av personuppgifter;
 3. Lokala myndigheter - om det krävs enligt lokal lagstiftning eller som en del av interna utredningar av Minor Hotel Group, i enlighet med lagkrav.

Megasport Lda. förbehåller sig också rätten att överföra personuppgifter vid försäljning eller överföring av delar av eller hela företaget eller respektive tillgångar.

I alla fall av överföring av personuppgifter till tredje part kommer vi strikt att följa lagliga skyldigheter enligt gällande lagar och vi strävar efter att säkerställa att nämnda tredje part använder personuppgifter på ett sätt som är lämpligt med denna integritetspolicy.


4. ÅTKOMST, ÄNDRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Kunder kan komma åt, korrigera, lägga till, uppdatera eller radera sina personuppgifter genom att kontakta Megasport Lda. via e-post: booking@megasportravel.com. Sådana förfrågningar kommer att hanteras så snabbt som möjligt. MegaSport, Lda. kan begära en kopia av ett giltigt identitetsdokument för att skydda klientens integritet och bekräfta identifiering innan de gör några ändringar.


5. SÄKERHET AV PERSONUPPGIFTER

MegaSport, Lda har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med lagkrav, i syfte att skydda kundernas personuppgifter, säkerställa sekretess i enlighet med principerna som beskrivs i denna policy.

Sök

Winners 2019 2020

Kontakta oss

Vi skulle gärna höra från dig om du har några frågor angående våra program eller om du bara vill diskutera dina planer med en av våra kunniga och äventyrsspecialister.

Skicka bara ett mail till oss

info@megasportravel.com

eller ring oss bara:

Telefon: +351 289 393 044 

(portugisiska samtal till fast telefon)

Mobiltelefon: +351 969 034 711 

(portugisiska mobiltelefonsamtal)

Kontorets öppettider är måndag till söndag:

från 8.00-13.00 / 15.00-18.00

Anslut till oss

Vi är på sociala nätverk. Följ oss och ta kontakt.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL