fbpx

Polityka prywatności

Prywatność naszych klientów to jeden z głównych filarów MegaSport Lda. Polityka.

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

MegaSport, Lda.

Klienci powinni zapoznać się z niniejszą polityką przed wysłaniem danych osobowych. Dane osobowe odnoszą się do wszystkich zebranych i zarejestrowanych informacji, które identyfikują osobę osobiście (np. imię i nazwisko, adres, kontakty itp.).
Klienci powinni zaświadczyć, że dzieci poniżej 18 roku życia nie przesyłają nam żadnych danych osobowych bez ich zgody.

W zakresie niniejszej polityki MegaSport Lda. zobowiązuje się do:

 • Wyjaśnij cel i przetwarzanie wszelkich żądanych danych osobowych;
 • Używaj danych osobowych tylko do celów wymienionych w niniejszej polityce;
 • Żądać tylko niezbędnych danych osobowych, podejmując działania w celu utrzymania tych danych na bieżąco;
 • Przechowuj dane osobowe przez czas wymagany do przetwarzania zgodnie z lokalnymi przepisami;
 • Udostępnić klientom/osobom ubiegającym się o pracę środki dostępu, poprawiania, poprawiania lub usuwania ich danych osobowych;
 • Zachować poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych, chyba że z innego powodu jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych w wyniku nakazu prawnego.

 

ZAKRES

Polityka prywatności MegaSport dotyczy następujących przypadków:

 1. MegaSport Lda. stronie internetowej.
 2. Przetwarzanie danych podanych w ramach kontaktu nawiązanego w celu rezerwacji programów, rezerwacji wynajmu lub zamówionych usług.
 3. E-maile.


1. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako klient MegaSport Lda., Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe członków Twojej rodziny mogą być wymagane w różnych celach, a dokładniej:

 1. Kontakty: imię i nazwisko, narodowość, numer telefonu, e-mail, adres itp.
 2. Data urodzenia
 3. Wzrost
 4. Szczegóły karty kredytowej
 5. Daty przyjazdu i wyjazdu z naszych programów
 6. Informacje o dzieciach: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, e-mail
 7. Ewentualne uwagi klienta w trakcie lub po zakończeniu programu lub wypożyczenia z Megasport

 

2. CELE ZGŁASZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są wymagane w następujących celach:

 1. Zarządzanie rezerwacją programów i wypożyczaniem rowerów klientów
 2. Udoskonalenie usług, które świadczymy w naszych programach, usługach i wypożyczaniu rowerów, tak aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Personalizacja naszych usług
 4. Wysyłanie promocji i nowości. Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji przez e-mail

 

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

MegaSport, Lda. może udostępniać dane osobowe Klientów:

 1. W ramach naszej działalności możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu świadczenia niektórych usług. Czasami świadczenie tych usług wiąże się z dostępem tych podmiotów do danych osobowych Klientów.
 2. Megasport nie dokonuje wzajemnego połączenia danych osobowych.
 3. Władze lokalne – jeśli wymagają tego lokalne przepisy lub w ramach wewnętrznych dochodzeń Minor Hotel Group, zgodnie z wymogami prawnymi.

Megasport Lda. zastrzega sobie również prawo do przekazania wszelkich danych osobowych w przypadku sprzedaży lub przekazania części lub całości firmy lub odpowiednich aktywów.

W każdym przypadku przekazywania danych osobowych stronom trzecim będziemy ściśle przestrzegać zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i będziemy dążyć do zapewnienia, aby wspomniane osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.


4. DOSTĘP, ZMIANA I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klienci mogą uzyskać dostęp, poprawiać, uzupełniać, aktualizować lub usuwać swoje dane osobowe, kontaktując się z Megasport Lda. e-mailem: booking@megasportravel.com. Takie wnioski zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to możliwe. MegaSport, Lda. może zażądać kopii ważnego dokumentu tożsamości, aby chronić prywatność klienta i potwierdzić tożsamość przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian


5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

MegaSport, Lda wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodne z wymogami prawa, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów, zapewniając poufność zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce.

Szukaj

Winners 2019 2020

Skontaktuj się z nami

Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych programów lub po prostu chciałbyś omówić swoje plany z jednym z naszych doświadczonych specjalistów i specjalistów ds. przygód.

Po prostu wyślij nam e-mail na adres

info@megasportravel.com

lub po prostu zadzwoń:

Tel: +351 289 393 044 lub Mobilny: +351 969 034 711

Godziny pracy to od poniedziałku do niedzieli:

od 8:00 do 13:00 / 15:00 do 18:00

Połącz się z nami

Jesteśmy w sieciach społecznościowych. Śledź nas i skontaktuj się z nami.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL