fbpx

Algemene voorwaarden voor reserveringen en annuleringen

Lees de algemene en privévoorwaarden zorgvuldig door. Deze voorwaarden, samen met andere informatie die tijdens de boeking wordt verstrekt, vormen de contractvoorwaarden tussen u en MegaSport.


Alle reserveringen gemaakt met MegaSport zijn onderworpen aan deze Boekingsvoorwaarden. Bij het betalen van uw aanbetaling doet u een aanbod om onze diensten of vakanties te kopen, wat, indien geaccepteerd door MegaSport, zal resulteren in een bindend contract. De betaling van uw aanbetaling houdt niet in dat wij uw aanbod accepteren. Uw aanbetaling wordt volledig terugbetaald als uw aanbod wordt afgewezen.


Zodra uw vakantie is bevestigd, accepteert MegaSport de verantwoordelijkheid voor hen in overeenstemming met deze voorwaarden als een "Organisator" onder het reispakket, pakket van het programma dat is gecontracteerd met het certificaat van RNAVT 5683 van Turismo de Portugal.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Doel

1.1 Deze Algemene Contractuele Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden vast te stellen voor het verlenen van reisdiensten georganiseerd door Megasport Turismo e Eventos Lda met faciliteiten in de Zakelijke en Industriële Zone van Loulé, Area C lot 6E, met RNAVT 5683 en RNAAT 405/2010 (hierna het Agentschap genoemd), naast eventuele Bijzondere Voorwaarden die tussen de Klant en het Agentschap zijn overeengekomen.
1.2. De voorwaarden in de Bijzondere Voorwaarden, indien van toepassing, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden boven alle aanvullende schriftelijke bepalingen die speciaal zijn overeengekomen tussen de Klant en de Dienst.
1.3. De diensten en producten worden aan de klant aangeboden onder de hierin vermelde voorwaarden.
1.4. Bij het aangaan van een overeenkomst met het bureau erkent en accepteert de klant alle vastgestelde voorwaarden.

2. Registratie

2.1. Bij registratie dient de klant 50% van de reissom te storten en de resterende 50% tot 30 dagen voor aanvang van de reis te verrekenen.
2.2. Als de registratie of reservering voor de reis 29 dagen vóór of minder dan de vertrekdatum plaatsvindt, moet de totale prijs worden betaald op het moment van registratie, onder voorbehoud van bevestiging door de leveranciers van de reserveringen voor het geheel Diensten.
2.3. Voor elke wijziging in de inschrijving voor de reis op verzoek van de klant, behoudt het bureau zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen onder de voorwaarden van punt 3.1. infra.
2 4. Onverminderd het bedrag dat de klant moet betalen voor de kosten die moeten worden gemaakt voor de reserveringen die nodig zijn om de registratie te bevestigen en die de reisprijs zullen verhogen, is de klant ook verplicht om alle annuleringskosten te betalen, onder de voorwaarden van het punt 8. van deze algemene voorwaarden, voor het geval u de reis opgeeft.
2.5. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om elke registratie te annuleren waarvan de betaling niet is gedaan onder de bovengenoemde voorwaarden.

3. Reserveringen

3.1. Voor reserveringen, servicekosten, wijzigingen in reserveringen en andere diensten wordt de waarde in de tabellen die op elk moment van kracht zijn, vermeerderd met de bedragen die door leveranciers in rekening worden gebracht, namelijk bij wijzigingen.
3.2. Het formulier dat verwijst naar het reserverings- of serviceverzoek moet alle elementen bevatten die nodig zijn om het te verwerken.
3.3. De prijzen bedoeld in 3.1. zijn verschuldigd voor elk verzoek om reservering, levering van diensten of levering van goederen en producten en worden bij de aanvaarding van de reservering, verzoek om levering van diensten of levering van goederen en producten aan de Klant in rekening gebracht aan de Klant.
3.4 De prijzen bedoeld in 3.1. zal niet worden terugbetaald aan de klant in geval van niet-gebruik of genot van de dienst of het object van reservering, of om enige andere reden die niet aan het Agentschap is toe te rekenen.

4. Prijswijzigingen

4.1. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om, tot 20 dagen vóór de datum van de reis, de prijs van de reis te wijzigen als deze verhoging het gevolg is van veranderingen in de transportkosten of brandstof, invoerrechten, belastingen of heffingen die kunnen worden geïnd of door wisselkoersschommelingen, dit feit meedelen aan de Klant.
4.2. De wijziging wordt berekend op evenredige basis van de prijswijzigingen van de factoren die dezelfde wijziging beïnvloeden.
4.3. Het niet accepteren van de verhoging van de prijs van de reis, onder de voorwaarden van de wet, geeft de Klant het recht om zijn registratie te annuleren onder dezelfde voorwaarden als die voorzien in de rubriek Onmogelijkheid van Vervulling.

5. Terugbetalingen

Zodra de reis is begonnen, is er geen restitutie verschuldigd voor diensten die niet door de klant worden gebruikt. Het niet verlenen van diensten die in het reisprogramma zijn voorzien om redenen die niet aan het Agentschap zijn toe te schrijven, indien vervanging door andere gelijkwaardige diensten niet mogelijk is, geeft de klant het recht op vergoeding van het verschil tussen de prijs van de geleverde diensten en de werkelijk geleverde diensten, onverminderd van paragraaf 12.4 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Toewijzing van registratie

6.1. De klant kan zijn registratie opgeven, waarbij hij in de plaats treedt van een andere persoon die aan alle voorwaarden voor de reis voldoet, op voorwaarde dat hij het bureau ten minste 7 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt en dat de verschillende dienstverleners die bij de reis zijn inbegrepen accepteer de vervanging.
6.2. De cessie van de inschrijving houdt de cedent en de cessionaris hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de prijs en de bijkomende kosten die uit de cessie voortvloeien.

7. Luchthavengelden. Btw

7.1. De betaling van luchthavengelden moet worden gedaan door de klant bij het kopen van de reis of, lokaal, op de luchthavens waar dit vereist is, wat kan variëren afhankelijk van de bestemming. In ieder geval zal het Agentschap de Klant bij het registreren voor de reis informeren over de wijze van betaling van deze vergoedingen.
7.2. De belasting over de toegevoegde waarde, die van toepassing is op de reisdatum, is inbegrepen in de prijs van de dienst.

8. Opnames

De klant kan zich te allen tijde schriftelijk terugtrekken uit de reis / het verblijf, met het recht om de betaalde bedragen terug te betalen, afgetrokken van de volgende kosten:
8.1. Beheerskosten die het Agentschap heeft gehad om de reserves te verkrijgen en een bedrag dat kan oplopen tot vijftien procent van de prijs van de betrokken diensten;
8.2. Niet-restitueerbare annuleringskosten door leveranciers (hotels, transportmiddelen, rondleidingen en andere diensten);
8.3. Specifieke kosten die na uitgifte niet kunnen worden vergoed.

9. Wijzigingen

9.1. Als de leveranciers van de betreffende reis toestaan ​​dat, wanneer een klant zich inschrijft voor een bepaalde reis, zijn inschrijving voor een andere reis of voor dezelfde vertrek op een andere datum of een andere wijziging wil wijzigen, moet hij de vergoeding betalen, zoals wijzigingskosten. Als de wijziging echter 21 dagen of minder voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt, waarvoor de klant is ingeschreven, of als de dienstverleners de wijziging niet accepteren, zijn deze onderworpen aan de verstrekte kosten en vergoedingen onder het kopje "Opnames".
9.2. Voor elke wijziging van namen, data, type kamer, type fiets etc. (behalve data) wordt € 10, - servicekosten in rekening gebracht.
9.3. Nadat de reis is begonnen, kunnen de prijzen voor toeristische diensten, indien gevraagd om wijzigingen aan te brengen in de contractdiensten om redenen die niet aan het agentschap zijn toe te schrijven (bv. Verlenging van nachten), niet overeenkomen met de prijzen die zijn gepubliceerd in de informatie die de verhuur motiveerde.

10. Klachten

10.1. Ze kunnen alleen in aanmerking worden genomen als ze schriftelijk worden ingediend binnen een periode van maximaal 20 dagen na het einde van de dienstverlening.
10.2. Ze kunnen alleen worden geaccepteerd zolang ze tijdens de reis of het verblijf zijn gemeld aan de dienstverleners (hotels, gidsen, lokale agenten, enz.), Waarbij ze van hen de respectieve documenten nodig hebben waaruit het voorval blijkt.
10.3. Als de deelneming en de verwezen documenten niet op tijd worden bezorgd, wordt het Agentschap van zijn aansprakelijkheid ontheven.
10.4. In het geval van een claim wegens niet-uitvoering van de gecontracteerde diensten, kan de klant ook de aanbetaling doen waarin is voorzien onder de voorwaarden van de geldende wetgeving en moet hij de desbetreffende claim binnen 20 werkdagen na het einde van de reis indienen bij Turismo de Portugal I.P.

11. Wijzigingen

11.1. Wanneer er gerechtvaardigde redenen zijn om dit te rechtvaardigen, kan het Agentschap de voorwaarden in het programma wijzigen, namelijk de volgorde van de reizen, de vertrektijden of een van de accommodaties vervangen door andere van een vergelijkbare categorie en locatie.
11.2. Indien door onvoorziene omstandigheden de reis wordt opgeschort, heeft de klant altijd recht op terugbetaling van de betaalde bedragen.

12. Onmogelijkheid van naleving

12.1. Als het Agentschap, vanwege feiten die niet aan het Agentschap zijn toe te rekenen, niet in staat is om een ​​essentiële service in het reisprogramma te vervullen, heeft de Klant het recht om zich terug te trekken uit de reis, waarbij hij onmiddellijk alle betaalde bedragen terugkrijgt of, als alternatief, een wijziging accepteert diensten en mogelijke prijsvariatie.
12.2. Indien die feiten die niet aan het Agentschap zijn toe te rekenen de annulering van de reis bepalen, kan de klant ervoor kiezen om deel te nemen aan een andere reis door een wijziging van het aangegane contract en eventuele prijswijzigingen te accepteren.
12.3. Als de voorgestelde vervangende reis voor een lagere prijs is, krijgt de klant het respectieve verschil terugbetaald.
12.4 Er is geen restitutie verschuldigd voor diensten die, hoewel beschikbaar gesteld aan de Klant, ervoor hebben gekozen om deze niet te gebruiken.

13. Annuleringen van het programma door het Agentschap

Het bureau behoudt zich het recht voor om het pakket te annuleren als het aantal deelnemers lager is dan het vereiste minimum. In deze gevallen wordt de klant ten minste 8 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het bureau ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de annulering.

14. Speciale voorwaarden voor kinderen

Gezien de diversiteit aan voorwaarden die voor kinderen gelden, wordt het, afhankelijk van hun leeftijd, dienstverlener en reisdatums, aangeraden om altijd de bijzondere voorwaarden in twijfel te trekken die, gelet op elke specifieke situatie, het onderwerp zullen zijn van adequate informatie.

15. Documentatie

15.1 De klant moet al zijn persoonlijke of familiedocumentatie in goede staat hebben (identiteitskaart, autorisatie voor minderjarigen, paspoorten, visa, vaccinatiebewijs en andere die nodig kunnen zijn. De persoonlijke kaart is geen geldig document om de Portugese grenzen over te steken). Het Agentschap wijst elke verantwoordelijkheid af voor het weigeren van het verlenen van visa of het niet toestaan ​​dat de klant een vreemd land binnenkomt; in deze gevallen zijn de voorwaarden voor annulering van de reis van toepassing, en alle kosten die een dergelijke situatie met zich meebrengt, blijven de rekening van de klant.
15.2. Klanten die vreemdeling zijn, moeten afhankelijk van hun nationaliteit beschikken over de nodige documentatie (paspoort, visum, verblijfsvergunning, enz.) Om te reizen of door te reizen binnen de Europese Unie. Voor reizen die geheel of gedeeltelijk buiten de Europese Unie plaatsvinden, zijn mogelijk visa of andere speciale documentatie vereist. Raadpleeg altijd de ambassade of het consulaat van de bestemmingslanden van uw reis.
15.3. In geen geval zal het Agentschap direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het weigeren van het verlenen van visa of voor het niet toelaten van de klant om enig land binnen te komen.

16. Dieetregimes

16.1. BB (Bed and Breakfast) - Alleen ontbijt;
16.2. HB (halfpension) - inclusief ontbijt en diner. Drankjes zijn niet inbegrepen;
16.3. PC (volpension) - inclusief ontbijt, lunch en diner. Drankjes zijn niet inbegrepen;
16.4. TI (All Inclusive) - inclusief ontbijt, lunch, diner, snacks en drankjes zoals water, sappen en wijn. Opnames kunnen uitgebreider of beperkt zijn, afhankelijk van de bestemming en de hotelketen.
U moet bij het Agentschap de insluitsels van het All Inclusive-regime met betrekking tot uw reservering bevestigen.
16.5. Elke specifieke bestelling van de klant met betrekking tot maaltijden is altijd afhankelijk van de bevestiging van de leverancier en kan de betaling van een toeslag inhouden.
16.6. Bij reizen die op basis van half- of volpension worden georganiseerd, zijn maaltijden die samenvallen met vlieguren, vervoer van en naar de luchthaven of wachten op luchtverbindingen niet inbegrepen.

17. Aankomst- en vertrektijden

17.1. De aankomst- en vertrektijden in elke stad worden aangegeven op het tijdstip van het betreffende land en volgens de schema's van de transportbedrijven, dus ze kunnen worden gewijzigd.
17.2. Voor reizen waarbij wegtransport is inbegrepen, zijn de aangegeven uren bij benadering.
17.3. De vertragingen die het gevolg zijn van technische of andere redenen in verband met het vervoermiddel, de transportbedrijven of door natuurlijke oorzaken worden beschermd.

18. Accommodatie en openingstijden

18.1 De groep, classificatie en benaming van de accommodatie worden bepaald door het gastland / de staat. De lijst met hotels en appartementen in het programma is indicatief, evenals hun categorie. Met betrekking tot accommodatie gelden de volgende bijzondere regels: - Appartementen: Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om het aantal personen (volwassenen en kinderen) dat het appartement zal bewonen, te informeren. Als er meer mensen zijn dan geboekt, kunnen de verantwoordelijken voor accommodatie de toegang weigeren. - Hotels: getoonde prijzen zijn per persoon en zijn gebaseerd op dubbele bezetting. Niet alle hotels hebben een driepersoonskamer, dus er wordt een extra bed geplaatst in een tweepersoonskamer, die mogelijk niet van dezelfde kwaliteit en hetzelfde comfort is. Als het gaat om kamers die zijn uitgerust met twee grote of tweepersoonsbedden, wordt ervan uitgegaan dat de triple in de meeste gevallen alleen uit deze twee bedden bestaat.
18.2. Openingstijden: Bij wijze van regel kunnen kamers op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur worden gebruikt en op de dag van vertrek voor 12.00 uur vrij worden gelaten. In de appartementen kunt u op de dag van aankomst om 17.00 uur inchecken en op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur vrij te zijn. Het afleveren van de sleutels vindt meestal plaats tijdens de normale openingstijden van de kantoren, bij de receptie, op een door het Agentschap aan te geven locatie.

19. Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van het Agentschap, voortvloeiend uit de aangegane verplichtingen, wordt gegarandeerd door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Companhia de Seguros Fidelidade, met polisnummer RC63345920, voor een bedrag van Eur: 75.000 €. en persoonlijke ongevallen met polis nr. AG50019230, voor een bedrag van Eur: 21.844 €

20. Betaalmiddelen

De Klant kan de diensten betalen via bankoverschrijving, creditcard of bankpas of andere, zolang dit vooraf met het Agentschap is overeengekomen.

21. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, evenals elke relatie tussen Megasport Turismo E Eventos Lda en de gebruiker worden beheerst door de wetten van Portugal, beide partijen zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Portugese rechtbanken voor alle zaken die voortvloeien uit het bestaan, de inhoud en / of de interpretatie deze algemene voorwaarden of enige relatie tussen MegaSport Turismo E Eventos Lda. en de gebruiker.


Door de reservering te maken, garandeert en verklaart u dat u bevoegd bent om de voorwaarden van deze boekingsvoorwaarden te accepteren. Het contract bestaat zodra de bevestigingsfactuur is opgesteld. Dit contract wordt gesloten onder de voorwaarden van deze reserveringsvoorwaarden, die worden beheerst door het Portugese recht, en onder de exclusieve bevoegdheid van de Portugese rechtbanken.

More in this category:

Search

Winners 2019 2020

Neem contact op

We horen graag van je als je vragen hebt over onze programma's of als je gewoon je plannen wilt bespreken met een van onze deskundige & Adventure-specialisten.

Stuur ons gewoon een e-mail naar

info@megasportravel.com

of bel ons gewoon:

Telefoon: +351 289 393 044 

(Portugees vast bellen)

Mobiele telefoon: +351 969 034 711 

(Portugees mobiel bellen)

Kantooruren zijn van maandag tot en met zondag:

van 8u-13u / 15u-18u

Verbind je met ons

We zijn op sociale netwerken. Volg ons & neem contact op.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL