fbpx

Generelle Betingelser for Reservasjoner og Kanselleringer

Vennligst les de generelle og private vilkårene og betingelsene nøye. Disse betingelsene, sammen med annen informasjon gitt under bestillingen, etablerer vilkårene for kontrakten mellom deg og MegaSport.

Alle reservasjoner gjort med MegaSport er underlagt disse bestillingsvilkårene. Når du betaler innskuddet ditt gir du et tilbud om å kjøpe våre tjenester eller ferier, som, hvis de aksepteres av MegaSport, vil resultere i en bindende kontrakt. Betalingen av innskuddet ditt innebærer ikke at vi godtar tilbudet ditt. Innskuddet ditt vil bli refundert i sin helhet hvis tilbudet ditt avvises.

Så snart ferien din er bekreftet, aksepterer MegaSport ansvaret for dem i henhold til disse vilkårene som en "arrangør" under reisepakken, pakken til programmet som er avtalt med sertifikatet til RNAVT 5683 fra Turismo de Portugal.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Hensikt

1.1 Disse generelle kontraktsbetingelsene tar sikte på å etablere vilkårene og betingelsene for levering av reisetjenester organisert av Megasport Turismo e Eventos Lda. Med fasiliteter i forretnings- og industrisonen Loulé, område C parti 6E, med RNAVT 5683 og RNAAT 405/2010 (heretter referert til som byrået), i tillegg til eventuelle spesielle betingelser avtalt mellom klienten og byrået.
1.2. Vilkårene i de spesielle vilkårene, hvis noen, går foran bestemmelsene i disse generelle vilkårene som går foran både eventuelle ytterligere skriftlige bestemmelser spesielt avtalt mellom klienten og byrået.
1.3. Tjenestene og produktene tilbys til kunden under vilkårene og betingelsene som er uttrykt her.
1.4. Ved kontrakt med Byrået anerkjenner og aksepterer Kunden alle etablerte vilkår og betingelser.

2. Registrering

2.1. Ved registrering må Kunden sette inn 50 % av reisens pris, betale de resterende 50 % inntil 30 dager før reisens start.
2.2. Dersom påmeldingen eller reservasjonen for reisen skjer 29 dager før eller mindre enn avreisedatoen, må totalprisen betales ved påmelding, med forbehold om at leverandøren har bekreftet bestillingene for hele tjenesten.
2.3. For enhver endring av påmeldingen på reisen etter Kundens forespørsel, forbeholder Byrået seg retten til å kreve et endringsgebyr i henhold til vilkårene i punkt 3.1. infra.
2 4. Uten at det berører beløpet som skal betales av klienten for utgiftene som skal påløpe med de reservasjonene som er nødvendige for å bekrefte registreringen og som vil øke prisen på reisen, er klienten også forpliktet til å betale alle avbestillingskostnader, i henhold til vilkårene i punkt 8. i disse generelle vilkårene, i tilfelle du gir opp reisen.
2.5. Byrået forbeholder seg retten til å kansellere enhver registrering hvis betaling ikke er utført under betingelsene nevnt ovenfor.

3. Reservasjoner

3.1. For reservasjoner, servicegebyrer, endringer i reservasjoner og andre tjenester vil verdien i tabellene som er gjeldende til enhver tid bli brukt, pluss beløpene som belastes av leverandørene, nemlig ved endringer.
3.2. Skjemaet som refererer til reservasjonen eller tjenesteforespørselen må inneholde alle elementene som er nødvendige for å behandle den.
3.3. Prisene nevnt i 3.1. forfaller for hver forespørsel om reservasjon, levering av tjenester eller levering av varer og produkter og vil bli belastet Kunden på tidspunktet for aksept av reservasjonen, forespørsel om levering av tjenester eller levering av varer og produkter fra Byrået.
3.4 Prisene nevnt i 3.1. vil ikke bli refundert til Kunden i tilfelle manglende bruk eller nytelse av tjenesten eller gjenstanden for reservasjonen, samt av andre grunner som ikke kan tilskrives Byrået.

4. Prisendringer

4.1. Byrået forbeholder seg retten til, inntil 20 dager før reisens dato, å endre prisen på reisen dersom denne økningen skyldes endringer i transport- eller drivstoffkostnader, avgifter, skatter eller avgifter, eller i bytte mot svingninger, kommunisere dette faktum til kunden.
4.2. Endringen vil bli beregnet proporsjonalt med prisendringene på de faktorene som påvirker samme endring.
4.3. Unnlatelse av å akseptere økningen i reiseprisen, i henhold til lovens vilkår, gir kunden rett til å kansellere registreringen sin under de samme vilkårene og betingelsene som er gitt under overskriften Umulig å oppfylle.

5. Refusjoner

Når reisen har startet, vil ingen refusjon forfalle for tjenester som ikke er brukt av klienten. Unnlatelse av å levere tjenester forutsatt i reiseprogrammet av årsaker som ikke kan tilskrives Byrået, dersom erstatning med andre tilsvarende tjenester ikke er mulig, gir Kunden rett til å bli refundert for forskjellen mellom prisen på tjenestene som tilbys og de som faktisk er levert, uten at det berører punkt 12.4 i disse generelle vilkårene.

6. Tildeling av registrering

6.1. Kunden kan gi opp sin registrering og erstatte en annen person som oppfyller alle betingelsene som kreves for reisen, forutsatt at han informerer Byrået skriftlig, minst 7 dager i forveien, og at de forskjellige tjenesteleverandørene som er inkludert i reisen godtar erstatningen.
6.2. Overdragelsen av registreringen holder overdrageren og erververen solidarisk ansvarlig for betaling av prisen og tilleggskostnader som følger av oppdraget.

7. Flyplassavgifter. moms

7.1. Betaling av flyplassavgifter må gjøres av Kunden ved kjøp av reisen eller, lokalt, på flyplassene hvor det kreves, noe som kan variere avhengig av reisemål. Byrået vil uansett informere Kunden ved registrering for reisen om betalingsmåten for disse avgiftene.
7.2. Merverdiavgiften, gjeldende for reisedatoen, er inkludert i prisen for tjenesten.

8. Uttak

Kunden kan til enhver tid trekke seg fra reisen/oppholdet ved skriftlig kommunikasjon, med rett til å refundere innbetalte beløp fratrukket følgende utgifter:
8.1. Forvaltningsutgifter som Byrået har hatt for å skaffe reservene og et beløp som kan gå opp til femten prosent av prisen på de aktuelle tjenestene;
8.2. Ikke-refunderbare avbestillingskostnader av leverandører (hoteller, transportmidler, guidede turer og andre tjenester);
8.3. Spesifikke utgifter som ikke kan dekkes etter utstedelse.

9. Endringer

9.1. Dersom leverandørene av den aktuelle reisen tillater, når en kunde, som er påmeldt en bestemt reise, ønsker å endre sin påmelding for en annen reise eller for samme avgang på en annen dato, eller annen endring, må han betale gebyret, som endringsutgifter. Men når endringen finner sted 21 dager eller mindre før avreisedatoen for reisen, som kunden er påmeldt, eller hvis tjenesteleverandørene ikke aksepterer endringen, er den underlagt utgiftene og gebyrene som er gitt i henhold til overskriften "Uttak".
9.2. For hver endring av navn, datoer, romtype, type sykkel osv. (unntatt datoer), vil det bli belastet et servicegebyr på € 10,00.
9.3. Etter at reisen har startet, dersom det blir bedt om å endre de avtalte tjenestene av årsaker som ikke kan tilskrives byrået (f.eks. utvidelse av netter), kan det hende at prisene for turisttjenester ikke samsvarer med de som er publisert i informasjonen som motiverte ansettelsen.

10. Klager

10.1. De kan kun tas i betraktning dersom de presenteres skriftlig innen en frist som ikke overstiger 20 dager etter avsluttet tjenesteytelse.
10.2. De kan bare aksepteres så lenge de har blitt rapportert til tjenesteleverandørene (hoteller, guider, lokale agenter, etc.) i løpet av reisen eller oppholdet, og krever fra dem de respektive dokumentene som beviser hendelsen.
10.3. Unnlatelse av å levere deltakelsen og de henviste dokumentene til rett tid fører til at Byrået fritas fra ansvar.
10.4. I tilfelle av et krav om manglende utførelse av de avtalte tjenestene, kan klienten også utstede depositumet fastsatt i henhold til vilkårene i gjeldende lovgivning, og må sende inn det respektive kravet til Turismo de Portugal IP innen 20 virkedager etter at slutten av turen.

11. Endringer

11.1. Når det er berettigede grunner som rettferdiggjør det, kan Byrået endre betingelsene i programmet, nemlig rekkefølgen på reiser, avgangstider eller erstatte noen av overnattingsstedene med andre av lignende kategori og plassering.
11.2. Dersom uforutsette omstendigheter tvinger reisen til å stanses, vil Kunden alltid ha krav på tilbakebetaling av innbetalte beløp.

12. Umulighet for samsvar

12.1. Hvis Byrået på grunn av fakta som ikke kan tilskrives Byrået ikke er i stand til å oppfylle noen vesentlige tjenester inkludert i reiseprogrammet, har Kunden rett til å trekke seg fra reisen, umiddelbart få refundert alle innbetalte beløp, eller alternativt akseptere en endre tjenester og mulig prisvariasjon.
12.2. Dersom de refererte fakta som ikke kan tilskrives Byrået bestemmer kanselleringen av reisen, kan Kunden velge å delta på en annen reise ved å akseptere en endring av den inngåtte kontrakten og eventuelle prisvariasjoner.
12.3. Dersom den foreslåtte erstatningsreisen er for en lavere pris, vil Kunden få refundert den respektive differansen.
12.4. Ingen refusjon skal betales for tjenester som, selv om de er gjort tilgjengelige for Kunden, har valgt å ikke bruke.

13. Kanselleringer av programmet av byrået

Byrået forbeholder seg retten til å kansellere pakken dersom antall deltakere er mindre enn minimumskravet. I disse tilfellene vil Kunden bli informert skriftlig minst 8 dager i forveien, og Byrået vil bli fritatt fra ethvert ansvar for kansellering.

14. Spesielle betingelser for barn

Gitt mangfoldet av forhold som gjelder for barn, avhengig av alder, tjenesteyter og reisedatoer, anbefales det alltid å stille spørsmål ved de spesielle forholdene som kan eksistere som, i lys av hver spesifikke situasjon, vil være gjenstand for tilstrekkelig informasjon .

15. Dokumentasjon

15.1 Klienten må ha all sin personlige eller familiedokumentasjon i orden (identitetskort, autorisasjon for mindreårige, pass, visum, vaksinasjonsbevis og annet som måtte kreves. Det personlige kortet er ikke et gyldig dokument for å krysse de portugisiske grensene). Byrået fraskriver seg ethvert ansvar for å nekte å gi visum eller ikke la klienten reise inn i et fremmed land; i disse tilfellene gjelder de vilkår som er fastsatt for kansellering av reisen, og alle kostnader som en slik situasjon medfører er fortsatt kundens regning.
15.2. Kunder som er utenlandske statsborgere må ha nødvendig dokumentasjon (pass, visum, oppholdstillatelse osv.) for å reise eller transitt innenfor EU avhengig av nasjonalitet. For reiser helt eller delvis utenfor EU kan visum eller annen spesiell dokumentasjon være nødvendig. Rådfør deg alltid med ambassaden eller konsulatet til destinasjonslandene for reisen din.
15.3. Byrået vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig, direkte eller indirekte, for å nekte å gi visum eller for ikke å la klienten reise inn i noe land.

16. Kostholdsregimer

16.1. BB (seng og frokost) - Kun frokost;
16.2. HB (Halvpensjon) - inkluderer frokost og middag. Drikke er ikke inkludert;
16.3. FB (Helpensjon) - inkluderer frokost, lunsj og middag. Drikke er ikke inkludert;
16.4. AI (All Inclusive) - inkluderer frokost, lunsj, middag, snacks og drikke som vann, juice og vin. Inkluderinger kan være mer omfattende eller begrenset avhengig av reisemålet og hotellkjeden.
Du må bekrefte med byrået inkluderingene av All Inclusive-regimet angående din reservasjon.
16.5. Enhver spesifikk bestilling fra Kunden vedrørende måltider er alltid underlagt bekreftelse fra leverandøren og kan innebære betaling av tillegg.
16.6. I turer organisert på halvpensjon eller helpensjon er ikke måltider som sammenfaller med flytider, transport til og fra flyplassen eller venting på flyforbindelse inkludert.

17. Ankomst- og avgangstider

17.1. Ankomst- og avgangstidene i hver by er angitt på tidspunktet for det respektive landet og i henhold til rutetidene til transportselskapene, så de kan endres.
17.2. For turer som inkluderer veitransport er timene som er angitt omtrentlige.
17.3. Forsinkelsene som følge av tekniske eller andre årsaker knyttet til transportmiddelet, hos transportselskapene eller på grunn av naturlige årsaker er beskyttet.

18. Overnatting og timer

18.1 Gruppen, klassifiseringen og betegnelsen på innkvarteringen bestemmes av vertslandet/staten. Listen over hoteller og leiligheter i programmet er veiledende, så vel som deres kategori. Med hensyn til overnatting gjelder følgende spesielle regler: - Leiligheter: Det er kundens fulle og fulle ansvar å informere om antall personer (voksne og barn) som skal bo i leiligheten. Dersom det er flere tilstede enn de som er bestilt, kan de som er ansvarlige for overnatting nekte adgang. - Hoteller: Prisene som vises er per person og er basert på dobbeltrom. Ikke alle hoteller har tremannsrom, så en ekstra seng er plassert i dobbeltrom, som kanskje ikke er av samme kvalitet og komfort. Når det gjelder rom utstyrt med to store eller dobbeltsenger, anses det at trippelen i de fleste tilfeller kun består av disse to sengene.
18.2. Åpningstider: Som en veiledende regel kan rom vanligvis benyttes fra kl 14 på ankomstdagen og må stå ledig før kl 12 på avreisedagen. I leiligheter er innsjekking vanligvis kl 17 på ankomstdagen, og de må være ledige før kl 10 på avreisedagen. Utlevering av nøklene skjer vanligvis innenfor kontorenes normale åpningstid, i resepsjonen, på et sted som spesifiseres av Byrået.

19. Ansvar

Byråets ansvar, som oppstår fra de påtatte forpliktelsene, er garantert av sivil ansvarsforsikring hos Companhia de Seguros Fidelidade, med polisenummer RC63345920, til et beløp på Eur: 75 000 €. og personlige ulykker med polise nr. AG50019230, til et beløp på Eur: 21 844 €

20. Betalingsmåter

Kunden kan betale for tjenestene med bankoverføring, kreditt- eller debetkort eller andre, så lenge som tidligere avtalt med Byrået.

21. Jurisdiksjon og gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene, samt ethvert forhold mellom Megasport Turismo E Eventos Lda. Og brukeren vil bli styrt av lovene i Portugal, begge parter er underlagt jurisdiksjonen til de portugisiske domstolene for ethvert spørsmål som følge av eksistensen, innholdet og/eller tolkningen av disse generelle vilkårene og betingelsene eller ethvert forhold mellom MegaSport Turismo E Eventos Lda. og brukeren.

Ved å foreta reservasjonen garanterer og erklærer du at du har fullmakt til å godta vilkårene i disse bestillingsbetingelsene. Kontrakten vil foreligge så snart bekreftelsesfakturaen er utstedt. Denne kontrakten er laget under vilkårene i disse reservasjonsbetingelsene, som er underlagt portugisisk lov, og under den eksklusive jurisdiksjonen til de portugisiske domstolene.

 

Søk

Winners 2019 2020

Kontakt Oss

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har spørsmål angående programmene våre, eller du bare vil diskutere planene dine med en av våre kunnskapsrike og eventyrspesialister.

Bare send oss en e-post til

info@megasportravel.com

eller bare ring oss:

Telefon: +351 289 393 044 

(portugisisk fasttelefonanrop)

Mobiltelefon: +351 969 034 711 

(portugisisk mobiltelefonsamtale)

Kontortiden er mandag til søndag:

fra 08.00-13.00 / 15.00-18.00

Ta kontakt med oss

Vi er på sosiale nettverk. Følg oss og ta kontakt.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL