fbpx

Yleiset varausehdot ja peruutukset

Lue yleiset ja yksityiset ehdot huolellisesti. Nämä ehdot yhdessä muiden varauksen aikana annettujen tietojen kanssa määrittävät sinun ja MegaSportin väliset sopimusehdot.

Kaikki MegaSportin kautta tehdyt varaukset ovat näiden varausehtojen alaisia. Maksaessasi talletusta teet ostotarjouksen palveluistamme tai lomistamme, jotka MegaSportin hyväksyessä johtavat sitovaan sopimukseen. Talletuksesi maksaminen ei tarkoita, että hyväksymme tarjouksesi. Talletuksesi palautetaan kokonaisuudessaan, jos tarjouksesi hylätään.

Heti kun lomasi on vahvistettu, MegaSport ottaa niistä vastuun näiden ehtojen mukaisesti "Järjestäjänä" matkapaketin, Turismo de Portugalin RNAVT 5683 -sertifikaatilla solmitun ohjelman paketin puitteissa.

YLEISET EHDOT

1. Tarkoitus

1.1 Näiden yleisten sopimusehtojen tarkoituksena on vahvistaa Megasport Turismo e Eventos Lda:n järjestämien matkapalvelujen tarjoamisen ehdot. Toimitiloilla Loulén liike- ja teollisuusalueella, alueella C, erä 6E, RNAVT 5683 ja RNAAT 405/2010 (jäljempänä virasto), asiakkaan ja viraston välillä sovittujen erityisehtojen lisäksi.
1.2. Erityisehdoissa mahdollisesti olevat ehdot ovat ensisijaisia näiden Yleisten ehtojen määräyksiin nähden, jotka ovat ensisijaisia sekä asiakkaan ja Välitystoimiston välillä erikseen sovittuihin kirjallisiin lisäehtoihin nähden.
1.3. Palvelut ja tuotteet tarjotaan Asiakkaalle tässä ilmaistujen ehtojen mukaisesti.
1.4. Sopiessaan Välitystoimiston kanssa Asiakas tunnustaa ja hyväksyy kaikki vahvistetut ehdot.

2. Rekisteröinti

2.1. Rekisteröityessään Asiakkaan tulee tallettaa 50% matkan hinnasta ja maksaa loput 50% viimeistään 30 päivää ennen matkan alkua.
2.2. Mikäli matkalle ilmoittautuminen tai varaus tapahtuu 29 päivää ennen lähtöpäivää tai sitä vähemmän, tulee kokonaishinta maksaa ilmoittautumisen yhteydessä edellyttäen, että palveluntarjoajilta on saatu vahvistus koko palvelun varauksista.
2.3. Mahdollisista muutoksista matkalle ilmoittautumiseen Asiakkaan pyynnöstä Toimisto pidättää oikeuden veloittaa muutosmaksun kohdan 3.1 ehtojen mukaisesti. infra.
2 4. Rajoittamatta sitä määrää, joka Asiakkaan on maksettava ilmoittautumisen vahvistamiseen tarvittavista varauksista aiheutuvista kuluista, jotka lisäävät matkan hintaa, Asiakas on myös velvollinen maksamaan kaikki peruutuskulut ehtojen mukaisesti. näiden yleisten ehtojen 8. kohdasta, mikäli luovut matkasta.
2.5. Virasto pidättää oikeuden peruuttaa kaikki rekisteröinnit, joiden maksua ei ole suoritettu edellä mainituin edellytyksin.

3. Varaukset

3.1. Varauksiin, palvelumaksuihin, varausmuutoksiin ja muihin palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevien taulukoiden arvoa lisättynä tavarantoimittajien veloittamilla summilla eli muutostapauksissa.
3.2. Varaus- tai palvelupyyntöön viittaavassa lomakkeessa tulee olla kaikki sen käsittelyyn tarvittavat tiedot.
3.3. Kohdassa 3.1. erääntyvät jokaisesta varaus-, palvelu- tai tavaroiden ja tuotteiden toimituspyynnöstä, ja ne veloitetaan Asiakkaalta varauksen, palvelupyynnön tai tavaroiden ja tuotteiden toimituspyynnön hyväksymisen yhteydessä.
3.4 Kohdassa 3.1. Asiakkaalle ei hyvitetä, jos palvelua tai varauskohdetta ei käytetä tai nautitaan, tai muusta syystä, joka ei johdu virastosta.

4. Hintamuutokset

4.1. Virasto varaa oikeuden muuttaa matkan hintaa enintään 20 päivää ennen matkan päivämäärää, jos tämä nousu johtuu kuljetus- tai polttoainekustannusten, tullien, verojen tai maksujen muutoksista tai kurssivaihteluista, ilmoittaa tästä asiakkaalle.
4.2. Muutos lasketaan suhteessa samaan muutokseen vaikuttavien tekijöiden hinnanmuutoksiin.
4.3. Jos matkan hinnankorotusta ei hyväksytä, asiakkaalla on lain mukaan oikeus peruuttaa rekisteröintinsä samoilla ehdoilla kuin kohdassa Toteuttamisen mahdottomuus on säädetty.

5. Hyvitykset

Kun matka on alkanut, asiakkaan käyttämättömistä palveluista ei hyvitetä. Matkaohjelmassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamatta jättäminen Matkatoimistosta riippumattomista syistä, jos korvaaminen muilla vastaavilla palveluilla ei ole mahdollista, antaa Asiakkaalle oikeuden saada korvaus suoritettujen palvelujen ja tosiasiallisesti suoritettujen palvelujen hinnan välisestä erosta, rajoittamatta näiden yleisten ehtojen 12.4 kohdan soveltamista.

6. Rekisteröinnin toimeksianto

6.1. Asiakas voi luopua ilmoittautumisestaan toisen henkilön tilalle, joka täyttää kaikki matkan edellyttämät ehdot edellyttäen, että hän ilmoittaa asiasta toimistolle kirjallisesti vähintään 7 päivää etukäteen ja että matkaan osallistuvat eri palveluntarjoajat hyväksyvät korvauksen.
6.2. Rekisteröinnin luovutus velvoittaa luovuttajan ja luovutuksensaajan yhteisvastuullisesti maksamaan luovutuksesta aiheutuvat hinnan ja lisäkulut.

7. Lentokenttämaksut. ALV vero

7.1. Lentokenttämaksut on maksettava Asiakkaan itse matkaa ostettaessa tai paikallisesti niillä lentoasemilla, joilla sitä vaaditaan, mikä voi vaihdella kohteen mukaan. Joka tapauksessa Toimisto ilmoittaa Asiakkaalle matkalle ilmoittautumisen yhteydessä näiden maksujen maksutavasta.
7.2. Matkapäivän arvonlisävero sisältyy palvelun hintaan.

8. Kotiutukset

Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa matkan/oleskelun kirjallisella ilmoituksella, ja hänellä on oikeus palauttaa maksamansa summat vähennettynä seuraavista kuluista:
8.1. Hallintokulut, jotka virasto on joutunut hankkimaan varaukset, ja määrä, joka voi nousta jopa viiteentoista prosenttiin kyseisten palvelujen hinnasta;
8.2. Toimittajien peruutuskulut, joita ei palauteta (hotellit, kulkuvälineet, opastetut kierrokset ja muut palvelut);
8.3. Erityiskulut, joita ei voida korvata myöntämisen jälkeen.

9. Muutokset

9.1. Jos kyseessä olevan matkan toimittajat sallivat aina, kun tietylle matkalle ilmoittautunut asiakas haluaa muuttaa ilmoittautumistaan toiseen matkaan tai samaan eri päivämäärään lähtevään matkaan tai muuhun muutokseen, hänen on suoritettava maksu, muutoskulut. Jos muutos kuitenkin tapahtuu 21 päivää tai vähemmän ennen matkan lähtöpäivää, jolle asiakas on ilmoittautunut, tai jos palveluntarjoajat eivät hyväksy muutosta, siitä veloitetaan matkan mukaiset kulut ja maksut. otsikko "Nostot".
9.2. Jokaisesta nimen, päivämäärän, huonetyypin, polkupyörätyypin jne. muutoksesta (paitsi päivämäärät) veloitetaan 10,00 € palvelumaksu.
9.3. Matkan alkamisen jälkeen, mikäli sovittujen palvelujen muutosta pyydetään toimistosta riippumattomista syistä (esim. yöpymisten laajentaminen), matkailupalvelujen hinnat eivät välttämättä vastaa palkkaamisen perusteena olevissa tiedoissa ilmoitettuja.

10. Valitukset

10.1. Ne voidaan ottaa huomioon vain, jos ne esitetään kirjallisesti enintään 20 päivän kuluessa palvelun suorittamisen päättymisestä.
10.2. Ne voidaan hyväksyä vain niin kauan kuin niistä on matkan tai oleskelun aikana ilmoitettu palveluntarjoajille (hotellit, oppaat, paikalliset edustajat jne.) ja vaaditaan heiltä tapahtuman todistavat asiakirjat.
10.3. Jos osallistumista ja mainittuja asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, virasto vapautuu vastuusta.
10.4. Sovittujen palvelujen suorittamatta jättämistä koskevan vaatimuksen sattuessa asiakas voi myös tehdä voimassa olevan lainsäädännön ehtojen mukaisen talletuksen ja hänen on esitettävä vastaava vaatimus Turismo de Portugal IP:lle 20 arkipäivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. matkan loppu.

11. Muutokset

11.1. Aina kun siihen on perusteltuja syitä, Virasto voi muuttaa Ohjelmaan sisältyviä ehtoja, nimittäin matkojen järjestystä, lähtöaikoja tai korvata minkä tahansa tarjotun majoituksen muilla samantyyppisillä ja -sijainneilla.
11.2. Mikäli odottamattomat olosuhteet pakottavat matkan keskeyttämään, Asiakkaalla on aina oikeus saada takaisin maksamansa summat.

12. Vaatimusten noudattamisen mahdottomuus

12.1. Mikäli Matkatoimistosta riippumattomista seikoista johtuen virasto ei pysty suorittamaan matkaohjelmaan sisältyviä olennaisia palveluita, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka, jolloin hänelle palautetaan välittömästi kaikki maksetut summat, tai vaihtoehtoisesti hyväksyä matka muuttaa palveluita ja mahdollisia hintavaihteluita.
12.2. Mikäli matkan peruuntumiseen vaikuttavat mainitut, virastosta riippumattomat seikat, asiakas voi halutessaan osallistua toiselle matkalle hyväksymällä tehdyn sopimuksen muutoksen ja mahdollisen hintamuutoksen.
12.3. Jos ehdotettu korvaava matka on halvempi, Asiakkaalle hyvitetään vastaava erotus.
12.4. Hyvitystä ei peritä palveluista, joita Asiakas on päättänyt olla käyttämättä, vaikka se onkin annettu Asiakkaan käyttöön.

13. Viraston ohjelman peruutukset

Toimisto pidättää oikeuden peruuttaa paketti, jos osallistujamäärä on vähimmäisvaatimusta pienempi. Näissä tapauksissa Asiakkaalle ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 8 päivää etukäteen, ja Toimisto vapautuu kaikesta peruutusvastuusta.

14. Erityisehdot lapsille

Koska lapsiin sovellettavat olosuhteet vaihtelevat iästä, palveluntarjoajasta ja matkapäivistä riippuen, on suositeltavaa aina kyseenalaistaa mahdolliset erityisehdot, joista tiedotetaan riittävästi kussakin erityistilanteessa. 

15. Dokumentointi

15.1 Asiakkaalla tulee olla kaikki henkilö- tai perheasiakirjat kunnossa (henkilökortti, valtuutus alaikäisille, passit, viisumit, rokotustodistus ja muut mahdollisesti vaadittavat asiakirjat. Henkilökortti ei kelpaa Portugalin rajojen ylittämiseen). Virasto ei ota vastuuta viisumien myöntämisen epäämisestä tai asiakkaan pääsystä vieraaseen maahan; näissä tapauksissa pätevät matkan peruuttamiselle asetetut ehdot ja kaikki tällaisesta tilanteesta aiheutuvat kulut ovat edelleen asiakkaan tilillä.
15.2. Asiakkailla, jotka ovat ulkomaalaisia, tulee olla tarvittavat asiakirjat (passi, viisumi, oleskelulupa jne.) matkustaakseen tai kulkeakseen Euroopan unionin sisällä heidän kansalaisuudestaan riippuen. Kokonaan tai osittain Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuville matkoille voidaan vaatia viisumit tai muut erityisasiakirjat. Ota aina yhteyttä matkasi kohdemaiden suurlähetystöön tai konsulaattiin.
15.3. Virasto ei ole missään tapauksessa suoraan tai välillisesti vastuussa viisumien myöntämisen epäämisestä tai siitä, ettei asiakasta päästää mihinkään maahan.

16. Ruokavaliojärjestelmät

16.1. BB (sänky ja aamiainen) - Vain aamiainen;
16.2. HB (Puolihoito) - sisältää aamiaisen ja illallisen. Juomat eivät sisälly hintaan;
16.3. FB (Täysihoito) - sisältää aamiaisen, lounaan ja illallisen. Juomat eivät sisälly hintaan;
16.4. AI (sisältäen kaiken) - sisältää aamiaisen, lounaan, illallisen, välipaloja ja juomia, kuten vettä, mehuja ja viiniä. Sisällöt voivat olla kattavampia tai rajoitettuja määränpäästä ja hotelliketjusta riippuen.
Sinun on vahvistettava toimistolta All Inclusive -järjestelmän sisällyttäminen varaukseesi.
16.5. Asiakkaan erityistilaukset koskien ateriaa edellyttävät aina toimittajan vahvistusta, ja niihin voi liittyä lisämaksun maksaminen.
16.6. Puolihoidolla tai täysihoidolla järjestettäviin matkoihin ei sisälly lentoaikojen mukaiset ateriat, kuljetukset lentokentälle ja lentoasemalta tai lentoyhteyksien odottaminen.

17. Saapumis- ja lähtöajat

17.1. Saapumis- ja lähtöajat kussakin kaupungissa ilmoitetaan kulloisenkin maan ajankohtana ja kuljetusyhtiöiden aikataulujen mukaan, joten ne voivat muuttua.
17.2. Maantieliikenteen sisältäville matkoille ilmoitetut tunnit ovat likimääräisiä.
17.3. Kuljetusvälineeseen liittyvistä teknisistä tai muista syistä, kuljetusyritysten kanssa tai luonnollisista syistä johtuvia viivästyksiä suojataan.

18. Majoitus ja aukioloajat

18.1 Majoitusryhmän, luokituksen ja nimen määrää isäntämaa/valtio. Ohjelmassa olevien hotellien ja huoneistojen luettelo on suuntaa-antava, samoin kuin niiden luokka. Majoitukseen sovelletaan seuraavia erityissääntöjä: - Huoneistot: Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa huoneistoon majoittuvien henkilöiden määrä (aikuiset ja lapset). Mikäli paikalla on enemmän ihmisiä kuin varatut, majoituksesta vastaavat voivat kieltäytyä pääsystä. - Hotellit: Hinnat ovat per henkilö ja perustuvat kahden hengen majoitukseen. Kaikissa hotelleissa ei ole kolmen hengen huonetta, joten lisävuode sijoitetaan kahden hengen huoneeseen, joka ei välttämättä ole samaa laatua ja mukavuutta. Kun on kyse huoneista, joissa on kaksi suurta tai parivuodetta, katsotaan, että useimmissa tapauksissa kolminkertainen koostuu vain näistä kahdesta vuoteesta.
18.2. Aukioloajat: Ohjeellisena sääntönä huoneet ovat yleensä käytettävissä tulopäivänä klo 14 alkaen ja lähtöpäivänä ne tulee jättää vapaaksi ennen klo 12.00. Huoneistoissa sisäänkirjautuminen on yleensä tulopäivänä klo 17 ja lähtöpäivänä on oltava vapaa ennen klo 10.00. Avainten luovutus tapahtuu pääsääntöisesti toimistojen normaalien aukioloaikojen aikana, vastaanotossa, viraston ilmoittamassa paikassa.

19. Vastuullisuus

Omistuista velvoitteista johtuva Viraston vastuu on taattu Companhia de Seguros Fidelidaden vastuuvakuutuksella, vakuutusnumerolla RC63345920, summalla Eur: 75 000 €. ja henkilövahingot vakuutusnumerolla AG50019230, euromäärä: 21 844 €

20. Maksutavat

Asiakas voi maksaa palveluista pankkisiirrolla, luotto- tai pankkikortilla tai muilla, niin kauan kuin Välitystoimiston kanssa on sovittu.

21. Toimivalta ja sovellettava laki

Nämä ehdot sekä kaikki Megasport Turismo E Eventos Lda:n väliset suhteet. Ja käyttäjää säätelevät Portugalin lait, molemmat osapuolet ovat Portugalin tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia kaikissa asioissa, jotka johtuvat näiden yleisten ehtojen olemassaolosta, sisällöstä ja/tai tulkinnasta tai mistä tahansa MegaSport Turismo E Eventosin välisestä suhteesta. Lda. ja Käyttäjä.

Tekemällä varauksen takaat ja vakuutat, että sinulla on oikeus hyväksyä näiden varausehtojen ehdot. Sopimus on olemassa heti, kun vahvistuslasku on lähetetty. Tämä sopimus on tehty näiden varausehtojen ehtojen mukaisesti, joihin sovelletaan Portugalin lakia, ja se on portugalilaisten tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan alainen.

Hae

Winners 2019 2020

Ota meihin yhteyttä

Haluaisimme kuulla sinusta, jos sinulla on kysyttävää ohjelmistamme tai haluat vain keskustella suunnitelmistasi jonkun asiantuntevan ja seikkailuasiantuntijamme kanssa.

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen

info@megasportravel.com

tai soita meille:

Puhelin: +351 289 393 044 

(portugalilainen lankapuhelu)

Kännykkä: +351 969 034 711 

(portugalilainen matkapuhelinpuhelu)

Toimiston aukioloajat ovat maanantaista sunnuntaihin:

klo 8-13 / 15-18

Ota yhteyttä meihin

Olemme sosiaalisissa verkostoissa. Seuraa meitä ja ota yhteyttä.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL